អ្នកជំនាញផ្សារដែកនិងកាត់

ជាង 15 ឆ្នាំបទពិសោធន៍ផលិតកម្ម
  • wxlushengjx@yahoo.com
  • ០០៨៦-១៨៦៥១៥៨៦១០១

ដំណើរការ

ជំហានទីមួយ: កាត់

Process (5)

ជំហានទីពីរ: កាត់

Process (6)

ជំហានទី ៣ ៈគ្រឿងម៉ាស៊ីន

Process (7)

ជំហានទីបួន: ការខួង

Process (8)

ជំហានទីប្រាំៈផ្សារដែក

Process (1)

ជំហានទីប្រាំមួយ: ការប្រមូលផ្តុំ

Process (2)

ជំហានទីប្រាំពីរ: ការវេចខ្ចប់

Process (3)

ជំហានទីប្រាំបី: ការដឹកជញ្ជូន

Process (4)